Nieuwe indeling van kramen

Door iets minder stringente veiligheidseisen vanuit de gemeente kunnen de kramen gunstiger worden ingedeeld dan voorgaande jaren. Dit maakt de kunstmarkt intiemer en geeft ruimte aan meer dan 90 kramen op de Herenstraat. Kramen staan in groepjes van 2 tot 4 kramen, zodat de kunstenaars gemakkelijk om de kraam heen kunnen lopen om de klanten te woord te staan. We voldoen overigens nog steeds ruimschoots aan de landelijke veiligheidseisen. 

naar boven